Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022

Organize Sanayi Bölgemiz için doğal gaz tedarikini gerçekleştiren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.; son günlerde, mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gazdaki kesinti nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmakta olduğunu, bu güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zaruretinin doğduğunu belirterek ülke çapında tüm OSB’lere sözleşmeler ve ilgili mevzuat gereği Kısıntı Talimatı göndermiş olup; 21/01/2022 Cuma sabah saat 08:00 itibariyle, ikinci bir bildirime kadar her bir fiili günlük doğal gaz çekiş miktarının, sözleşmelere esas aylık gaz çekiş bildirimlerinin günlük ortalama değerlerinin %60’lık oranına tekabül eden miktarı ile sınırlandırılmış olduğunu, bu talimata uyulmaması halinde sözleşmelerden kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zaruretinin ortaya çıkacağını bildirmiştir. Verilen Talimat doğrultusunda Bölgemiz katılımcılarına söz konusu kısıntı uygulaması yapılacaktır.

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri