Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022

DOĞAL GAZ KISINTI TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ


 

Bölgemizde doğal gaz kullanan Katılımcılarımıza hitaben 20.01.2022 tarih ve 02/203 sayılı yazımıza konu olup duyuruları yapılan ve 21/01/2022 tarihinden beri Bölgemizdeki doğal gaz kullanıcısı sanayi kuruluşları için Botaş A.Ş. tarafından uygulanmakta olan %40 (yüzdekırk) oranındaki gaz kısıntı uygulaması, “elektrik üretimi amaçlı gaz kullanımı hariç” kullanıcı sayaçları için 31/01/2022 tarih ve saat 08:00 itibariyle %20 (yüzdeyirmi)’ye düşürülmüş bulunmaktadır.

Söz konusu gaz kısıntı uygulaması ilgi yazımızda belirtilen şekliyle “elektrik üretimi amaçlı gaz kullanımı” için bir değişiklik olmaksızın %40 (yüzdekırk) kısıntı oranıyla ikinci bir bildirime kadar devam edecektir.

Buna göre; kısıntı talimatı uygulaması kapsamında olan “elektrik üretimi amacı dışındaki” günlük fiili çekiş miktarları, 31 Ocak 2022 tarihi sabah 08:00 itibariyle, 2022 yılı katılımcı gaz çekiş taahhüt bildirimindeki aylık miktarlar üzerinden ilgili ayın gün sayısına bölünerek hesaplanan günlük ortalama miktarların %80 (yüzdeseksen)’i olan miktarlar ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. Elektrik üretimi amaçlı gaz kullanımı” için olan sınırlama ise %60 (yüzdealtmış) olarak devam etmektedir.

Kısıntı talimatına uyulmaması durumunda kısıntı oranının BOTAŞ tarafından tekrar yükseltilebileceğini ve ilgi yazımızda belirtilmiş olan müeyyidelere maruz kalınabileceğini, bunun sonucunda ayrıca talimata uyan katılımcılarımızın mağduriyetine ve OSB gaz dağıtım şebekesinde teknik sorunlara yol açılabileceğini önemle bildiririz.

İlgili katılımcılarımızın bilgisi ve dikkatine sunulur.

 

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri