Mayıs 2018 birim fiyatları
0.913939 TL/sm3 = 0.08589652 TL/kwh
0.911320 TL/sm3 = 0.08565037 TL/kwh
0.276253 TL/kWh
5.99 TL/m3
1.06 TL/m3
0.71 TL/m3
0.66 TL/m3
0.61 TL/m3
0.56 TL/m3
0.51 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.