Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022

DOĞAL GAZ ŞUBAT 2022 İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI HAKKINDA

Şubat 2022 dönemi aylık olağan doğal gaz tüketim faturalandırması için katılımcı sayaçlarından ölçülecek tüketimlerin fatura tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak doğal gaz satış birim fiyatlarına ilişkin tarife uygulaması aşağıda belirtilmiştir.

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’nca Web sitelerinde yayınlanan ve Bölgemize yazılı olarak da bildirilen 2022 Yılı Şubat Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi detayına göre, BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan Organize Sanayi Bölgelerinin 2022 Şubat ayının “Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaz Kullanımı Haricindeki” aylık doğalgaz tüketiminin faturalandırılmasının hesaplanma metodu, Ocak 2022 ayında da uygulandığı gibi Bölgemiz katılımcıları için aşağıdaki gibi olacaktır:

BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan OSB'nin 2022 Yılı Şubat ayı Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaz Kullanımları Haricindeki fiili aylık tüketim miktarlarının

  • %60'ı için, Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan satış birim fiyatı -her türlü vergi, ilave bedel vb. hariç- 6,30.-TL/Sm³ ( 0,59210526.-TL/kwh),
  •  %60'ının üzerindeki Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaz Kullanımları Haricindeki fiili tüketim miktarları için ise Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli satış birim fiyatının %50 fazlası -her türlü vergi, ilave bedel vb. hariç- 9,45.-TL/Sm³ ( 0,88815789.-TL/kwh )

olarak uygulanacaktır.

Özetle; 2022 Yılı Şubat Ayına ait fiili tüketimin %60’ı Şubat-2022 dönemi OSB satış birim fiyatından, %40’ı ise Şubat-2022 dönemi OSB satış birim fiyatının %50 fazlası olarak faturalandırılacaktır.

 

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri