KATI ATIK YÖNETİCİLİĞİ
 

SÜREÇ HAKKINDA GENEL BİLGİ

       Bölgemiz onaylı sınırları içerisinde faaliyet gösteren katılımcılarımıza, BOSB Evsel Atık Toplama Planı uyarınca sunulmakta olan evsel atık toplama hizmeti, 5 evsel atık toplama aracı ve 12 personelle yürütülmektedir. Toplanan atıklar; bertaraf amaçlı, Büyükşehir Belediyesine ait Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine taşınmaktadır.

        Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği Katılımcı sıfatına haiz firmalar veya tesisler, idari faaliyetleri sonucu meydana çıkan evsel nitelikli atıklarını (proses atıkları dahil değildir.) atık toplama araçlarına uygun çeşitli hacimlerdeki konteynerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde muhafaza etmekle sorumludurlar.

 
 

EVSEL ATIK NEDİR?

          Evsel Atıklar, tanımları gereği birçok katı atık çeşidini barındırdığından zaman zaman karıştırılmaktadırlar. Sıfır Atık sisteminin kurulması zorunlu hale gelmesi ile geri dönüşümü, geri kazanımı veya çeşitli şekillerde bertaraf amaçlı ayrı biriktirilmeleri gereken atık türleri ilgili mevzuatlarda belirtilmiştir. 12.07.2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında hazırlanmış olan OSB Sıfır Atık Bilgilendirme Dokümanına ulaşmak için tıklayınız. (iç link)

          Bu kapsamda; kağıt, ahşap, plastik, cam, kompozit, metal, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve atık piller vb. atıkların evsel nitelikli atıklardan ayrı biriktirilmesi gerekmektedir. Bu tanımlamalardan yola çıkarak, program dahilinde toplanan evsel nitelikli atıklar; proses sonucu ortaya çıkan atıklar harici, organik nitelikli belediye atıkları vb. atıklar olarak tanımlanabilir.
 
ATIK TOPLAMA PERİYODU NASIL BELİRLENİR?

       Müdürlüğümüz evsel atık toplama planına dahil olacak katılımcılarımızın atık toplama periyotları; yazılı müracaatları akabinde, ortalama evsel atık miktarlarına ve atık toplama araçları güzergah durumunun uygunluğuna göre belirlenir.
 
EVSEL ATIK ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

       Evsel atık üreticisinin;
*Atıklarını çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde ağzı kapalı atık konteynerlerinde muhafaza etmek,
*İhtiyaç dahilinde, konteynerlerin dışında herhangi bir atık kalmayacak sayıda veya hacimde, atık aracının kaldırabileceği teknik özelliklere haiz evsel atık konteyneri temin etmek,
*Konteynerleri, atık toplama günlerinde atık toplama güzergahı üzerinde atık aracının kolayca ulaşabileceği noktalarda bulundurmak,
*Konteynerleri muhafaza etmek, bakım ve onarımlarını yapmak,
*Konteynerlerin başka firmalar tarafından kullanılmasını ve içerisinde herhangi bir şey yakılmasını engellemek,
*Konteynerlere evsel atık harici; tehlikeli atıklar, tekstil atıkları vb. tehlikesiz sanayi atıkları, ambalaj atıkları, tıbbi atıkları atmamak,
*Konteynerlerin dışına çuval, kutu gibi malzemelerin içinde atık bırakmamak ve evsel atıkları gelişigüzel bir biçimde dökmemek,
gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.
 
DETAYLI BİLGİ VE DESTEK İÇİN

          Süreç hakkında firmanız/tesisiniz özelinde detaylı bilgi edinmek veya destek almak için aşağıda sunulan iletişim bilgilerinden Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz.

yusufk@bosb.org.tr
0(224) 242 42 38 - 138 (dahili)
0(533) 489 15 41