Ocak 2023 birim fiyatları
7.595206 TL/sm3 = 0.71383515 TL/kwh
17.674785 TL/sm3 = 1.66116400 TL/kwh
17.524579 TL/sm3 = 1.64704689 TL/kwh
4.069956 TL/kWh
19.600 TL/m3
11.000 TL/m3
6.800 TL/m3
9.070 TL/m3
6.440 TL/m3
8.640 TL/m3
6.160 TL/m3
8.200 TL/m3
5.840 TL/m3
7.810 TL/m3
5.500 TL/m3
7.320 TL/m3

Su ve Atıksu Altyapı Yönetim Talimatı kapsamında yapılacak analizlere ait ücretleri için tıklayınız.

  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Yukarıda yazılı doğal gaz fiyatları haricinde, Web sayfamızdaki duyurular kısmında yer alan “OCAK 2022 DÖNEMİ AYLIK OLAĞAN DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİ İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI” duyurusunda ( https://www.bosb.org.tr/bosb-duyuru-265-ocak_2023_donemi_aylik_olagan_dogal_gaz_tuketimleri_icin_fiyat_tarife_uygulamasi.html ) belirtilen uygulamalar yapılacaktır.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.