Eylül 2022 birim fiyatları
7.280155 TL/sm3 = 0.68422509 TL/kwh
19.138669 TL/sm3 = 1.79874709 TL/kwh
19.095610 TL/sm3 = 1.79470019 TL/kwh
4.089610 TL/kWh
17.820 TL/m3
10.390 TL/m3
5.670 TL/m3
7.560 TL/m3
5.370 TL/m3
7.200 TL/m3
5.130 TL/m3
6.830 TL/m3
4.870 TL/m3
6.510 TL/m3
4.580 TL/m3
6.100 TL/m3

Su ve Atıksu Altyapı Yönetim Talimatı kapsamında yapılacak analizlere ait ücretleri için tıklayınız.

  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • • Yukarıda yazılı doğal gaz fiyatları haricinde, Web sayfamızdaki duyurular kısmında yer alan “EYLÜL 2022 DÖNEMİ AYLIK OLAĞAN DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİ İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI” duyurusunda ( https://www.bosb.org.tr/bosb-duyuru-248-eylul_2022_donemi_aylik_olagan_dogal_gaz_tuketimleri_icin_fiyat_tarife_uygulamasi.html ) belirtilen uygulamalar yapılacaktır.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.