Atık Su İşleri Yöneticiliği

I.Atıksu Arıtma Tesisi 1998 yılında maksimum 48.000 m3/gün kapasite ile çalışmaya başlamış olup, başlangıçta 160 firmaya hizmet vermekteydi. Artan firma sayısı ve kapasiteler nedeniyle 2005 yılının Ağustos ayında yine maksimum 48.000 m3/gün kapasiteyle II. Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alınmıştır. İki tesis mevcut 220 firmaya hizmet vermektedir.

Otomatik kontrol sistemleri ile donatılan ve bilgisayar aracılığı ile kontrol edilen I. ve II. Atıksu Arıtma Tesisleri proses düzeni aşağıdaki temel ünitelerden oluşmaktadır.

Fiziksel ön arıtma:

 • Kaba Izgara
 • İnce Izgara
 • Kum ve Yağ Tutucu
 • Dengeleme ve Terfi

Kimyasal Arıtma:

 • Hızlı Karıştırma (Koagülasyon)
 • Yavaş Karıştırma (Flokülasyon)
 • Ön Çökeltme

Biyolojik Arıtma:

 • Havalandırma
 • Son Çökelme

Çamur Arıtımı:

 • Çamur Homojenizasyonu
 • Çamur Yoğunlaştırma
 • Mekanik Susuzlaştırma (Dekantör)
 • Çamur Kurutma

Firmalardan gelen atıksular bu arıtma ünitelerinden geçirilerek Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki Tablo.19'a uygun olarak Ayvalı Dere'ye deşarj edilmektedir.


Bursa Çevre Merkezi Laboratuarı

Bursa Çevre Merkezi Laboratuarı, ISO 17025'e göre Türk Akreditasyon Kurumundan 1 Nisan 2003 tarihinde akredite edilen ve T.C Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlilik belgesine sahip laboratuvarımızda çevre analiz ölçümleri (baca gazı analizleri, su/atıksu analizleri, atık yağ, çamur, gürültü, iç ortam ölçümleri) yapılmaktadır.