Politikamız

MİSYONUMUZ

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak 4562 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince görevimiz;

 • Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan müşterilerimizin hizmetlerini aksatmamak için her türlü altyapı ve destek hizmetlerini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerin kalitesini ve sürekliliğini, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği  ve enerji  verimliliği  prensibiyle devam ettirmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizin ilk Organize Sanayi Bölgesi olma özelliği ile;

 • Bölgemizi müşterilerimizle birlikte yöneten şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı,
 • Verdiğimiz hizmet çeşitliliği, hizmet kalitesi ve çevreyi korumaya yönelik önlemleri ile de öncü olduğumuz,
 • Hizmet kalitemizden ödün vermeden ve müşterilerimizin menfaatlerini ön planda tutarak memnuniyetlerini daimi kılan,
 • Ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla diğer organize sanayi bölgeleri ile işbirliği halinde gelişmelerine destek olan,
 • Bölgemizdeki firmalara katma değer yaratacak hizmetleri kaliteli, ucuz ve kesintisiz olarak sunan,

sürekli gelişen ve örnek bir bölge olmak istiyoruz.

 

KALİTE, ÇEVRE,  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ve ENERJİ POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin görüş ve isteklerini her zaman ön planda tutarak;

 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, gelişen teknoloji ve şartlara uygun gelişimini sağlamak,
 • Müşterilerimizin hizmetlerini, ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uygun olarak aksatmadan ve menfaatlerini ön planda bulundurarak en kısa sürede ihtiyaçlarına cevap vermek,
 • Gelişmek, sürekli iyileşmek ve ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uygun olarak çevre kirlenmesini önlemek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri önlemek ve riskleri azaltmak ve enerji tüketimimizi azaltmak için planlarımızı oluşturmak, belirlenen hedefleri izlemek,
 • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımını sağlamak,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin yönetim sistemimizi benimsemelerini sağlayarak “iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve enerji verimliliği önlemlerine uyarak kalitenin yükseltilmesini” hizmet anlayışımız olarak sürdürmek,

politikamızdır.