Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022

MAYIS 2022 DÖNEMİ AYLIK OLAĞAN DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİ İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI

Mayıs 2022 dönemi ( 1 Mayıs - 31 Mayıs 2022 ) aylık olağan doğal gaz tüketim faturalandırması için katılımcı sayaçlarından ölçülecek tüketimlerin fatura tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak doğal gaz satış birim fiyatlarına ilişkin gaz tedarikçisi Botaş A.Ş. nezdinde yeni oluşan tarifelere göre belirlenen yeni tarife uygulamaları ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir:

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’nca Web sitelerinde yayınlanan 2022 Yılı Mayıs Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi ve detayına istinaden, Bölgemizin uygulama şekline göre, BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan Organize Sanayi Bölgemizin 2022 Mayıs ayının  aylık doğalgaz tüketiminin faturalandırılmasının hesaplanma metodu, Bölgemiz katılımcıları için yıllık toplam tüketimlerine bağlı olarak aşağıdaki Tablo ve Detaylar kısmında belirtildiği gibi olacaktır:
TABLO:

BOSB Doğal Gaz Temel Satış Fiyatları

Fiyat Kademesi

Elektrik Üretim Amacı

Dışındaki Kullanım

Elektrik Üretimi Amaçlı

Kullanım

TL/Sm³

TL/kWh

TL/Sm³

TL/kWh

OSB Kademe 1

( 0-300.000 Sm³/yıl)

3,348212

0,31468158

10,750000

1,01033835

OSB Kademe 2

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri)

9,450000

0,88815789

10,750000

1,01033835

  1. 1 Sm³: 15°C ve 1.01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.
  2. Fiyatlandırmada doğal gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır. ( DSm³)
  3. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli (SKB+DB) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.

DETAYLAR:

OSB Kademe 1: “TESİS” bazındaki mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı toplam 300.000 Sm³ ve altında olan Katılımcıları ifade etmektedir.

OSB Kademe 2: “TESİS” bazındaki mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı toplam 300.001 Sm³ ve üzerinde olan Katılımcıları ifade etmektedir.

  1. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı referans alınarak, Organize Sanayi Bölgemiz katılımcılarımızdan 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki “TESİS” bazında toplam tüketim miktarı 300.000 Sm³ ve altında olanların fiili tüketim miktarları için OSB Kademe-1 fiyatı,  300.001 Sm³ ve üzerinde olan “TESİSLERİN” fiili tüketim miktarları için  OSB Kademe-2 doğal gaz satış fiyatı (her türlü vergi, ilave bedel vb. eklenerek) uygulanacaktır.
  2. 2022 Yılı Mayıs ayı OSB Kademe-2  doğal gaz satış fiyatı uygulanacak fiili aylık tüketim miktarlarının %60'ı için Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki “elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki” fiili tüketim miktarları için ise Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım” için geçerli olan OSB Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.
  3. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hizmet sözleşmesi süresi içerisinde OSB Kademe-2 tarifesi uygulanan katılımcının fiilen kullandığı toplam doğal gaz miktarının hizmet sözleşmesi süresi sonu itibarı ile OSB Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; söz konusu katılımcının 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren fiilen kullandığı doğal gaz miktarları için OSB Kademe-1 ile OSB Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, BOSB tarafından her türlü ferilerden (faiz vs.) ari ve Aylık TÜFE değişim oranları güncellemesi yapılmaksızın  hizmet sözleşmesi süresinden sonra katılımcıya ödenecektir. Ancak, hizmet sözleşmesi veya doğal gaz aboneliği fesih olan katılımcılar için BOSB tarafından katılımcıya OSB Kademe-1 ile OSB Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  4. OSB Kademe-1 fiyatı uygulanan katılımcının fiilen kullandığı toplam doğal gaz miktarının hizmet sözleşmesi süresi içinde OSB Kademe-2 tüketim miktarı sınırını (300.001 Sm³) aşması durumunda, 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren  söz konusu katılımcının Aylık fiili doğal gaz kullanım miktarları üzerinden her Ay için hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, BOSB tarafından Aylık TÜFE değişim oranları ile Cari Aya kadar güncellenerek katılımcıya fatura edilecektir.
  5. Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticisi katılımcılarımıza Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.

 

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri