Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022

EYLÜL 2022 DÖNEMİ AYLIK OLAĞAN DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİ İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’nca Web sitelerinde yayınlanan 2022 Yılı Eylül Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi ve detayına istinaden ve Bölgemizin uygulama şekline göre, BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan Organize Sanayi Bölgemizin 2022 Eylül ayı doğalgaz tüketiminin faturalandırılmasının hesaplanma metodu Bölgemiz katılımcıları için yıllık toplam tüketimlerine bağlı olarak  aşağıdaki Tablo ve Detaylar kısmında belirtildiği gibi olacaktır:

TABLO:

BOSB Doğal Gaz Temel Satış Birim Fiyatları

Fiyat Kademesi

Elektrik Üretim Amacı

Dışındaki Kullanım

Elektrik Üretimi Amaçlı

Kullanım

TL/Sm³

TL/kWh

TL/Sm³

TL/kWh

OSB Kademe 1

( 0-300.000 Sm³/yıl)

7,124995

0,66964239

20,625000

1,93843985

OSB Kademe 2

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri)

15,833334

1,48809530

20,625000

1,93843985

 

 

  1. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sistem Kullanım/Taşıma Bedeli + Dağıtım Bedeli (SKB+DB) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.
  2. 1 Sm³: 15°C ve 1.01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.
  3. Fiyatlandırmada doğal gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır. ( DSm³)

 

DETAYLAR:

 

OSB Kademe 1: “TESİS” bazındaki mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı toplam 300.000 Sm³ ve altında olan Katılımcıları ifade etmektedir.

OSB Kademe 2: “TESİS” bazındaki mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı toplam 300.001 Sm³ ve üzerinde olan Katılımcıları ifade etmektedir.

  1. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı referans alınarak, Organize Sanayi Bölgemiz katılımcılarımızdan 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki “TESİS” bazında toplam tüketim miktarı 300.000 Sm³ ve altında olanların fiili tüketim miktarları için OSB Kademe-1 fiyatı, 300.001 Sm³ ve üzerinde olan fiili miktarlar için OSB Kademe-2 doğal gaz satış fiyatı (her türlü vergi, ilave bedel vb. eklenerek) uygulanacaktır.
  2. OSB Kademe-2 doğal gaz satış fiyatı uygulanacak fiili aylık tüketim miktarlarının %60'ı için Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım” için geçerli olan OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki fiili miktarlar için ise bu fiyatın %50 fazlası uygulanacaktır.
  3. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hizmet sözleşmesi süresi içerisinde OSB Kademe-2 tarifesi uygulanan katılımcının fiilen kullandığı toplam doğal gaz miktarının hizmet sözleşmesi süresi sonu itibarı ile OSB Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; söz konusu katılımcının 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren fiilen kullandığı doğal gaz miktarları için OSB Kademe-1 ile OSB Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, BOSB tarafından her türlü ferilerden (faiz vs.) ari ve Aylık TÜFE değişim oranları güncellemesi yapılmaksızın  hizmet sözleşmesi süresinden sonra katılımcıya ödenecektir. Ancak, hizmet sözleşmesi veya doğal gaz aboneliği fesih olan katılımcılar için BOSB tarafından katılımcıya OSB Kademe-1 ile OSB Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  4. OSB Kademe-1 fiyatı uygulanan katılımcının fiilen kullandığı toplam doğal gaz miktarının hizmet sözleşmesi süresi içinde OSB Kademe-1 tüketim miktarı sınırını (300.000 Sm³) aşması durumunda, 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren söz konusu katılımcının Aylık fiili doğal gaz kullanım miktarları üzerinden her Ay için hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, BOSB tarafından Aylık TÜFE değişim oranları ile Cari Aya kadar güncellenerek katılımcıya fatura edilecektir.
  5. Ekmek üreticisi olduğunu işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belgeleyen Ekmek Üreticisi katılımcılarımıza Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.
  6. TABLO’da yer alan kullanım amaçları için geçerli olan doğal gaz fiyatlarına esas olacak doğal gaz tüketim miktarları (OSB Kademe-1 Proses, OSB Kademe-2 Proses, OSB Kademe-1 Elektrik, OSB Kademe-2 Elektrik) için;

- Tek parsel üzerinde tek ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesisin bulunması durumunda, söz konusu tesise ait ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının toplamı,

- Tek parsel üzerinde birden fazla ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesisin bulunması durumunda, her bir tüzel kişiliğe ait tesisteki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının tüzel kişilik bazında toplamı,

- Farklı parseller üzerinde aynı ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesislerin bulunması durumunda, söz konusu tüzel kişiliğin her bir parselde bulunan tesislerindeki ölçüm istasyonlarında sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının parsel bazında toplamı

esas alınarak belirleme yapılacaktır.

 

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri