Giriş Tarihi: 31 Mart 2023

NİSAN 2023 DÖNEMİ AYLIK OLAĞAN DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİ İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’nca Web sitelerinde yayınlanan 2023 Yılı NİSAN Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi ve detayına istinaden ve Bölgemizin uygulama şekline göre, BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan Organize Sanayi Bölgemizin 2023 NİSAN ayı doğalgaz tüketiminin faturalandırılmasının hesaplanma metodu Bölgemiz katılımcıları için yıllık toplam tüketimlerine bağlı olarak  aşağıdaki Tablo ve Detaylar kısmında belirtildiği gibi olacaktır:

TABLO: BOSB Doğal Gaz Temel Satış Birim Fiyatları

Fiyat Kademesi

Elektrik Üretim Amacı

Dışındaki Kullanım

Elektrik Üretimi Amaçlı

Kullanım

TL/Sm³

TL/kWh

TL/Sm³

TL/kWh

OSB Kademe 1

( 0-300.000 Sm³/yıl)

7,124995

0,66964239

10,000000

0,93984962

OSB Kademe 2*

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri)

9,478424

0,89082932

10,000000

0,93984962

OSB Kademe 2**

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri Belirli Sektörler)

9,492598

0,89216147

10,000000

0,93984962

 

*    Bkz. Detay C

**  Bkz. Detay D

 1. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sistem Kullanım/Taşıma Bedeli + Dağıtım Bedeli (SKB+DB) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.
 2. 1 Sm³: 15°C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.
 3. Fiyatlandırmada doğal gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.

DETAYLAR:
 
OSB Kademe 1: “TESİS” bazındaki Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm³ ve altında olan Katılımcıları ifade etmektedir.
OSB Kademe 2: “TESİS” bazındaki Yıllık Çekiş miktarı 300.001 Sm³ ve üzerinde olan Katılımcıları ifade etmektedir.


 1. Aylık olağan tüketim miktarlarının faturalandırılmasına yönelik olarak Katılımcılara ait Kademe’nin belirlenmesinde, Katılımcının 2022 yılı fiili doğal gaz tüketim miktarı esas alınacaktır. Katılımcının 2022 yılı fiili Doğal Gaz tüketim miktarı olmaması durumunda ilgili Katılımcıya ait Kademe’nin belirlenmesinde Katılımcının Bölgemizden talep ettiği 2023 yılı talep miktarı (çekiş taahhüt miktarı) esas alınacaktır.
 2. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren, 2022 yılında gerçekleşen (fiili) çekiş miktarı referans alınarak, Organize Sanayi Bölgemiz katılımcılarımızdan 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki “TESİS” bazında tüketim miktarı 300.000 Sm³ ve altında olanların fiili tüketim miktarları için OSB Kademe-1 fiyatı, 300.001 Sm³ ve üzerinde olan fiili miktarlar için OSB Kademe-2 doğal gaz satış fiyatı (her türlü vergi, ilave bedel vb. eklenerek) uygulanacaktır.
 3. OSB Kademe-2 doğal gaz satış fiyatı uygulanacak 2023 Yılı NİSAN ayı fiili aylık tüketim miktarlarının %60'ı için Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım” için geçerli olan OSB Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki fiili miktarlar için ise Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nda (OTSP) 2023 Yılı MART ayının 1’i (dahil) ile 25’i (dahil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) ( https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/dogalgaz/stp/stp-grf.xhtml ) aritmetik ortalaması uygulanacaktır. ( Bkz. Hesaplama Örnekleri)
 4. OSB Kademe-2 katılımcılarından Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom ve Kurşun üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterenlerin 2023 Yılı NİSAN ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının tamamı için 2023 Yılı MART ayının 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır. ( Bkz. Hesaplama Örnekleri)
 5. Ekmek üreticisi olduğunu işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belgeleyen Ekmek Üreticisi katılımcılarımıza Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.
 6. İbadethane ve Cemevleri için geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatı SKB+DB, ÖTV ve KDV hariç 4,080634 TL/Sm3’tür (0,38351823 TL/Kwh).
 7. Fiyatlandırma için Hesaplama Örnekleri * :

- 300.001 Sm3/yıl ve üzeri Sanayi Katılımcıları:

100.000 Sm doğalgaz tüketimi için %60 ve %40 tüketim ayrışımı uygulaması yapılarak

60.000*9,478424 (Nisan ayı birim fiyatı) + 40.000*9,492598 (GRF aritmetik ortalama) olarak hesaplanacaktır.

- 300.001 Sm3/yıl ve üzeri BOTAŞ'ın belirttiği sektörlere bağlı Sanayi Katılımcıları:

100.000 Sm3   doğalgaz tüketimi için %60 ve %40 uygulaması yapılmayacaktır. Tüketimin tamamı için;

100.000*9,492598 (GRF aritmetik ortalama) olarak hesaplanacaktır.

- 0-300 bin Sm3/yıl Sanayi Katılımcıları ve Ekmek Üreticileri:

10.000 Sm3 tüketim için tüketim ayrışımı yapılmaksızın

10.000*7,124995 olarak hesaplanacaktır.

- Elektrik Üretim Santrali:

10.000 Sm3 tüketim için tüketim ayrışımı yapılmaksızın

10.000*10,000000 olarak hesaplanacaktır.

* Fiyat hesaplamalarına SKB, ÖTV, DB ve KDV dahil değildir.

 1. TABLO’da ve Detaylar bölümünde yer alan kullanım amaçları için geçerli olan doğal gaz fiyatlarına esas olacak doğal gaz tüketim miktarları (OSB Kademe-1 Proses, OSB Kademe-2 Proses, OSB Kademe-1 Elektrik, OSB Kademe-2 Elektrik) için;

- Tek parsel üzerinde tek ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesisin bulunması durumunda, söz konusu tesise ait ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının toplamı,

- Tek parsel üzerinde birden fazla ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesisin bulunması durumunda, her bir tüzel kişiliğe ait tesisteki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının tüzel kişilik bazında toplamı,

- Farklı parseller üzerinde aynı ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesislerin bulunması durumunda, söz konusu tüzel kişiliğin her bir parselde bulunan tesislerindeki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının parsel bazında toplamı

esas alınarak belirleme yapılacaktır.
 

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri