Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024
 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi 13.Olağan Genel Kurul Toplantısının, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince; 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 15.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Haziran 2024 Salı günü Saat 15.00’de, bu toplantıda da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Haziran 2024 Salı günü Saat 15.00’de OSB Hizmet binasında (Bursa Org. San. Bölg. Fethiye OSB Mah. Mavi Cd. No:13 Nilüfer/BURSA) yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Genel Kurula katılabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.
 1. Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde yapı kullanma izni almış olan her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcı; OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı ifade eder.
   
 2. Katılımcı GERÇEK KİŞİ ise;

  Kişinin Kimlik Belgesi ile katılması yeterlidir.

  Katılımcı TÜZEL KİŞİ ise;

  Genel Kurulda katılımcı tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişinin yılı içinde alınmış (2024) ticaret sicil tasdiknamesini sunmaları halinde genel kurula iştirak eder.
   
 3. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama müşterek yetkili olanlar ile birden fazla hisseli parsellerdeki hissedarlar, en az yarıdan fazla hissedarın imzaladığı muvafakatname ile içlerinden bir kişiye yetki verebilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişi, parseli genel kurulda temsil eder.
   
 4. Birden fazla parseli olan katılımcılar parsel sayısı kadar oy kullanabilir. Birden fazla parseli olan tüzel kişi temsilcilerinin genel kurul toplantısına bir adet ticaret sicil tasdiknamesi ile katılması yeterlidir. (Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılacak dilekçe örneği)
   
 5. Kiracılar ve yapı kullanma izni olmayan katılımcılar genel kurula sadece dinleyici olarak katılabilirler.
 
Ekler;
Hisseli Parsel Muvafakatname
Müşterek Yetki Muvafakatname
Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi
 

Faaliyet Kitapçığı (27 MB)

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri