Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’nca Web sitelerinde yayınlanan 2024 Yılı Temmuz  Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi ve detayına istinaden;

 01 Temmuz 2024 itibariyle bir önceki aya göre BOTAŞ'tan Doğal Gaz Satın Alan Organize Sanayi Bölgeleri İçin Botaş'ın temel doğal gaz birim fiyatlarındaki durum;

1- Elektrik üretim amaçlı kullanım, tüm kademeler için   herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  (OSB-4 için mevcuttaki alış ve satış fiyatımız 10,000000 TL/Sm3)

2- Elektrik üretim amacı dışında kullanım, 0-300 bin Sm3/yıl ve Ekmek Üreticileri ( Kademe 1) herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.( 8,549994  TL/Sm3)  

3- Elektrik üretim amacı dışında kullanım, 300 bin Sm3/yıl üzeri ( Kademe 2) için  herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. (11,380913  TL/Sm3)

4- 300.001 Sm3/yıl ve üzeri BOTAŞ'ın belirttiği Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom ve Kurşun üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren Sanayi Katılımcıları (Kademe-GRF) için herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. (11,391118  TL/Sm3)    

 Bölgemizin uygulama şekline göre, BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan Organize Sanayi Bölgemizin 2024 Temmuz ayı doğalgaz tüketiminin faturalandırılmasının hesaplanma metodu Bölgemiz katılımcıları için yıllık toplam tüketimlerine bağlı olarak  aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir.

 

2024 YILI TEMMUZ AYI DOĞALGAZ BİRİM FİYATLARI

TABLO: BOSB Doğal Gaz Birim Fiyatları

Fiyat Kademesi

Elektrik Üretim Amacı

Dışındaki Kullanım

Elektrik Üretimi Amaçlı

Kullanım

TL/Sm³

TL/kWh

TL/Sm³

TL/kWh

OSB Kademe 1

( 0-300.000 Sm³/yıl)

8,549994

0,80357086

12,000000

1,12781955

OSB Kademe 2

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri)

11,380913

1,06963468

12,000000

1,12781955

OSB Kademe 2-GRF

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri Belirli Sektörler)

11,391118

1,07059380

12,000000

1,12781955

 

Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sistem Kullanım/Taşıma Bedeli + Dağıtım Bedeli (SKB+DB) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.

 

Kademe-2 GRF: Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom ve Kurşun üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterenler.

 

Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.

 

Fiyat kademelerinin belirlenmesinde katılımcıların 2023 yılı doğalgaz fiili tüketimleri esas alınacaktır. 2024 yılı için verilen doğalgaz tüketim taahhütleri dikkate alınmayacaktır.

Tarifede yer alan kullanım amaçları için geçerli olan doğal gaz fiyatlarına esas olacak doğal gaz tüketim miktarları (OSB Kademe-1 Proses, OSB Kademe-2 Proses, OSB Kademe-1 Elektrik, OSB Kademe-2 Elektrik) için;

 - Tek parsel üzerinde tek ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesisin bulunması durumunda, söz konusu tesise ait ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının toplamı,

- Tek parsel üzerinde birden fazla ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesisin bulunması durumunda, her bir tüzel kişiliğe ait tesisteki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının tüzel kişilik bazında toplamı,

 - Farklı parseller üzerinde aynı ''Tüzel Kişiliğe'' ait tesislerin bulunması durumunda, söz konusu tüzel kişiliğin her bir parselde bulunan tesislerindeki ölçüm istasyonlarında sayaçlarda ölçülen doğal gaz miktarlarının parsel bazında toplamı esas alınacaktır.

 

Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri