Giriş Tarihi: 25 Aralık 2015

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) sanayide kümelenme modeline katkı sağlamaya devam ediyor. Üyelerinin rekabet edebilirlik seviyelerini artırmak amacıyla kümelenme faaliyetlerini sürdüren BOSB, “Tekstil Kümesi 2. Ur-Ge Projesi Tanışma ve İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. 

Toplantıda tekstil kümesi üyelerine yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Proje Koordinatörü Nilay Durukan, daha önce yapılan kümelenme çalışmalarında 3 yılda 2.1 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Yeni kurulan kümenin Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon yeteneklerinin artırılması, iş mükemmelliği, yalın üretim teknikleri, sürekli gelişim, enerji verimliliği ve pazar artırma çalışmaları gibi hedefleri olduğunu belirten Durukan, firmaların birbirleriyle iletişimini artırmak adına çeşitli toplantılar yapılacağını da dile getirdi. 

Durukan’ın ardından söz alan Ekin Taşkın da, “Kümelenme ne değildir” başlıklı sunumunda, dünyadaki kümelerin nasıl çalışmalar içerisinde olduğu hakkında bilgi verdi. 

Kümelenmenin bir amaç değil amaç olduğunu savunan Taşkın, “Önemli olan kümelenme faaliyetlerini bir araç olarak görüp, firmaların rekabet edebilirlik seviyesini artırmak” şeklinde konuştu. Taşkın, “Kümelenmeyi geleceği inşa etmek için kullanırsak başarılı oluruz” dedi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kümelenmeye dayalı sanayi politikasını benimsediğini ifade eden Taşkın, “Kümenin asıl amacı her sektörü güçlendirmektir” ifadelerini kullandı. 

Kümelenme faaliyetlerine bakanlıklar tarafından verilen destekleri, tekstil kümesi üyelerine aktaran BUTEKOM Proje Koordinatörü Şengül Teke ise, ekonomi ve sanayi bakanlıklarının destekleri ile ilgili bir sunum yaptı. 

 
BURSA OSB TEKSTİL KÜMESİ ÜYELERİ, İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
BURSA OSB TEKSTİL KÜMESİ ÜYELERİ, İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
BURSA OSB TEKSTİL KÜMESİ ÜYELERİ, İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
BURSA OSB TEKSTİL KÜMESİ ÜYELERİ, İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
BURSA OSB TEKSTİL KÜMESİ ÜYELERİ, İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri