Giriş Tarihi: 01 Nisan 2016

Bursa OSB ve URTEB işbirliğiyle hazırlanan ve organize sanayi bölgesi içindeki tesislerin birbirlerine vereceği maksimum 50 milyon dolara kadar zararları teminat altına alacak olan “Şemsiye Sigorta Poliçesi” kamuoyuna tanıtıldı.
 
Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan ve birçok konuda örnek uygulamalara öncülük eden Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), bir ilke daha imza attı. BOSB ve Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB) işbirliğiyle hazırlanan ve sanayi bölgesi içindeki tesislerin birbirlerine vereceği zararları teminat altına alacak Şemsiye Sigorta Poliçesi, kamuoyu ile paylaşıldı.
BTSO Meclis Salonu'nda düzenlenen Şemsiye Sorumluluk Sigorta Poliçesi'nin ayrıntılarının anlatıldığı toplantıya; Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, BOSB Başkanı Hüseyin Durmaz, URTEB Genel Başkanı ve BOSB Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Özenalp, Bursa’daki OSB’lerin başkan ve yöneticileri ile bölge sanayicileri ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa OSB'de mevzuat çerçevesinde firmaların yangın, genel emniyet ve güvenlik tedbirlerinin kontrolü ve takibinin yapılmasına rağmen, özellikle farklı risk gruplarındaki firmaların aynı lokasyon içerisinde faaliyet göstermesinin, yeni risk durumlarının ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Firmaların her ne kadar kendi tesisleri için sigorta güvenceleri olsa da 3. şahıs olarak tanımlanan diğer firma ve çalışanlarının uğrayacağı can ve mal kayıpları için yeterli sigorta teminatlarının bulunmadığını aktaran Özenalp, “Bunun neticesinde de OSB’de yer alan bir başka tesiste hasar oluşmasına neden olacak riskler için yüksek limitli sigorta güvencesi alınma ihtiyacı oluşmuş ve bu kapsamda BOSB bünyesinde çalışma başlatılmıştır. Yapılan uzun süreli incelemeler sonunda, BOSB’da faaliyet gösteren tesislerin birbirlerine verebilecekleri zararları teminat altına alan ‘Şemsiye Sorumluluk Poliçesi’ uygulamasının faydalı olacağına kanaat getirilmiştir. Söz konusu poliçe, teminat içeriği açısından bazı temel istisnalar dışında genel olarak firmaların diğer kişi ve firmalara karşı sorumluluklarını teminat altına almaktadır. Böylelikle, yüksek bedelli hasarların oluşması durumunda, zararın giderilmesi için gerekli maddi güvence, şemsiye sigortası adı altında riskin ve maliyetin bölünmesiyle çok daha küçük bedeller ödenerek sağlanmış olacaktır” dedi.
Bu poliçenin, Türkiye’de örneği ilk olan bir uygulama olacağını ve Bursa OSB’deki tüm firmaları teminat altına alacağını açıklayan Özenalp, “Bu proje ile 3 üncü şahısların uğrayacağı tüm maddi ve bedeni hasarlar teminat kapsamındadır. OSB’mizde bulunan tüm firmaların birbirlerine vereceği her türlü maddi zararlar güvence altına alınacaktır. Böylece sanayi tesislerimizin her türlü riski, OSB’lerde şemsiye sigorta teminatına alınarak rekabet edebilirliği sürekli hale getirilecektir” diye konuştu.
DURMAZ: FABRİKALARIMIZ MİLLİ SERVETLERİMİZDİR
Toplantıda, Bursa OSB’nin geride kalan 55 yıl boyunca alt ve üstyapı hizmetlerinden çevre ve enerji faaliyetlerine, kümelenme projeleriyle bölge şirketlerinin ihracatlarının artırılmasına kadar sürdürdüğü çalışmalarla hep örnek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Şemsiye Sorumluluk Sigorta Poliçesi’yle de yine bir ilki başarmak üzere yola çıktıklarını ifade etti. Durmaz, şunları söyledi: “Bu çalışma, uluslararası ve konunun yerel uzmanları tarafından hazırlanmış, reasüransı yurtdışında sağlanmış ilk ve örnek uygulama olacak. Bursa OSB’de başlayan bu projenin, ülkemizdeki diğer sanayi bölgelerine de yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz. Unutmayalım; fabrikalarımızı belki babalarımız veya bizler kurduk, ama onlar bizim olduğu kadar çalışanlarımızın, şehrimizin, ülkemizin ve gelecek kuşaklara bırakacağımız milli servetlerimizdir. Bu nedenle korumak da hepimizin görevidir.”
HUZURLU ÜRETİM ORTAMI
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, tanıtımı yapılan ‘Şemsiye Sorumluluk Sigorta Poliçesi’ni Bursa sanayisi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Altepe, “Sanayicilerin güven içinde üretim yapabilecekleri bir ortamın sağlanmasını amaçlayan bu örnek adımın Bursa’da atılması memnuniyet verici. Türkiye’nin ilk OSB’si olan BOSB, bizlerle birlikte büyüdü ve hep örnek oldu. Türkiye’nin örnek üretimleri burada yapılıyor, öncü kuruluşları burada. Burada üretilen her şey de büyük ölçüde ihraç ediliyor. Gelişen, büyüyen Türkiye’nin rol modeli de buradaki sanayi bölgemiz ve sanayicilerimiz. Onların güven, huzur içinde üretim yapabilmeleri, burada her türlü risklerinin en aza indirilmesi, rekabette de gerçek anlamda bir mesafe kazanabilmelerini sağlayacaktır” diye konuştu.
ÜLKENİN REKABET GÜCÜ KORUNACAK
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise iş dünyası temsilcilerine Şemsiye Sorumluluk Sigorta Poliçesi hakkında bilgiler veren Rönesans Reasürans ve Brokerlik A.Ş. Teknik Müdürü Rabia Yılmaz, “Ne yazık ki firmaların yaptırdıkları poliçeler kontrol edildiğinde çoğu zaman 3. şahıs teminat kapsamlarının yetersizliği ve koruma limitlerinin düşüklüğü göze çarpmaktadır. Böyle bir durumda A firmasının kusuru sebebi ile B firmasına vereceği zarar/hasar, A firmasının yetersiz sigorta koruması olması nedeniyle A firması ciddi bir mağduriyet ile karşı karşıya kalacaktır. Poliçemizin aslında çıkış noktası ve yapılmak istenme sebebi de budur. Amacımız olası finansal çöküşlerin, iflasların önüne geçerek, firmaların faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak ve ülkenin rekabet gücünü korumaktır” dedi.
50 MİLYON DOLARLIK POLİÇE
Şemsiye Sorumluluk Sigortası’nın; BOSB katılımcılarına ait milyarlarca dolar değerindeki tesisleri, 3.şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni hasarları, şirketlerin birbirine verebilecekleri zararları ve hukuki masrafları teminat altına aldığını açıklayan Yılmaz, “Sorumluluk limiti olay başı ve poliçe süresince toplam 50 milyon dolardır. 75.000 dolar ve üzeri veya mevcut sigorta limitinin üzerinde kalan tutar ödenmektedir. Ve ilk 75.000 dolarlık kısım tazminat tutarından muaftır” bilgilerini verdi.

Sanayi tesislerine 50 milyon dolarlık ’şemsiye’ koruması
Sanayi tesislerine 50 milyon dolarlık ’şemsiye’ koruması
Sanayi tesislerine 50 milyon dolarlık ’şemsiye’ koruması
Sanayi tesislerine 50 milyon dolarlık ’şemsiye’ koruması
Sanayi tesislerine 50 milyon dolarlık ’şemsiye’ koruması
Bursa Çevre Merkezi
Tekstil Kümesi

Ekonomik Veriler

Ekonomik Veriler

Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

BOSB Foto Galeri

BOSB Foto Galeri